Falkenbergsskolan stärker arbetet för att lyfta språkbruket oss emellan under skoldagen

För att bygga goda relationer i skolan samt sätta fingret på hur vi talar samt är mot varandra är det utifrån de trygghetsenkäter som vi gör på årsbasis tveklöst att mer grundläggande arbete behöver göras syftande till att stärka upp trygghet och motverka utanförskap, diskriminering och kränkningar av verbal karaktär.

Ingen av oss ska behöva vara ledsna över saker som sägs eller görs under skoldagen. Att vi har verktyg av god kvalité för att agera och arbeta framåt utifrån att något de facto har hänt är en fördel, men det absolut viktigaste arbetet är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Blir vi bättre redan här så kommer mycket av det som beskrivs ovan i negativa termer att kunna undvikas och mer kraft kan läggas på att stärka våra elevers utveckling mot läroplanens inte alltid så uttalade, men ack så viktiga sociala mål.

Elevhälsan har under kurator och rektors ledning tillsammans med våra arbetslagsledare utarbetat en systematisk arbetsgång med tydliga metoder för respektive stadie inklusive fritidshemmet på Falkenbergsskolan. Arbetet inleds direkt nu i samband med nytt läsår och projektleds av kurator Helena Malmgren. Våra genomförda insatser följs upp och utvärderas under läsåret för att mot slutet sammanfattas när vi närmar oss läsårsslut i juni 2022.

För mer info vänligen kontakta
Helena Malmgren
Kurator
helena.malmgren@skolakalmar.se

Per-Ola Jacobson
Rektor
per-ola.jacobson@skolakalmar.se

Publicerad: 30 augusti 2021