Falkenbergsskolan stärker ytterligare elevers rätt till läsande och få lyssna till goda berättelser under skoldagen

Betydelsen av att läsa, läsa och åter läsa kan knappast överdrivas. Att få sitta ner tillsammans och lyssna till en god berättelse är likaså oerhört viktigt och ett givet inslag under skoldagen och på fritids. Från och med höstterminen stärker Falkenbergsskolan ytterligare möjligheterna till att våra elever inom år F-3 ska få rikliga upplevelser för läsande och goda berättelser under vuxens ledning. I anslutning till skoldagen kommer vi tillsammans med samverkanspartner erbjuda återkommande läs- och berättarstunder för våra elever under varje skolvecka.

Per-Ola Jacobson
Rektor
per-ola.jacobson@skolakalmar.se

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021
Publicerad: 24 juni 2021