Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Falkenbergsskolan stärker ytterligare elevers rätt till kvalificerad studie-och yrkesvägledning i grundskolan

Sällan har elevers rätt till att under sina grundskoleår få ta del av kvalificerad studie-och yrkesvägledning varit viktigare. I ett snabbt föränderligt samhälle med ständigt behov av att lära nytt och matcha utbildning inför en lika föränderlig arbetsmarknad, behöver vi stärka vår skolas samverkan med omgivande gymnasiala utbildningar, samhälle och arbetsliv.

Sedan flera år har Falkenbergsskolan satsat målmedvetet på att ytterligare bredda och utveckla den studie-och yrkesvägledning som vi erbjuder våra elever. Inom grundskolans tidigare år har vi stärkt vår samverkan med Ung Företagsamhet i Kalmar län och introducerat de utmärkta ämnesövergripande framtagna läromedel som vi använder i undervisningen, lärare, elever och SYV tillsammans.

Inom grundskolans senare år har vi genomfört Draknästet tillsammans med lokala företag och organisationer. Kring skarpa projektuppdrag har eleverna fått jobba tillsammans och vara med och kläcka morgondagens innovationer som ska avhjälpa några av de många utmaningar som vi står inför. En tradition som vi tillsammans med våra samverkanspartners kommer göra allt för att kunna fortsätta med även framåt.

I samband med att nytt läsår börjar till hösten kommer vi från skolan att ytterligare förstärka våra elevers kunskaper inför kommande gymnasieval och tillsammans med inbjudna gymnasiala utbildare och branschföretag genomför vi höst och vår dubbla branschdagar på plats hos oss. Att möta morgondagens utmaningar samt att välja gymnasieutbildning kräver uppdaterad kunskap om var framtidens jobb kommer att finnas och vilka utbildningar som kan tänkas vara vägen till de branscher som befinner sig på frammarsch. Våra branschdagar i blivande årskurs 7 samordnas av Anna Lagergren, studie-och yrkesvägledare hos oss på Falkenbergsskolan.

Ett spännande och utvecklande år väntar oss alla, välkommen att vara med på en framåtsyftande kunskapsresa.

Anna Lagergren
Studie-och yrkesvägledare
anna.lagergren@skolakalmar.se

Per-Ola Jacobson
Rektor
per-ola.jacobson@skolakalmar.se

Publicerad: 21 juni 2021