Tillsammans mot matsvinn på Falkenbergsskolan

Ett av Kalmar kommuns kostverksamhets mål under 2021 är att implementera planen ”Ett grönare Kalmar” i hela verksamheten.

Ett delmål i visionen om ett grönare Kalmar är att minska matsvinnet i kostens kök med 30 procent till 2025. John Eliasson är kostchef och är stolt över vad personalen på Falkenbergskolan har åstadkommit.
– När jag fick träffa de här människorna blev jag imponerad. Särskilt av det samarbetet som fanns i personalen. Man fick en stark tro och hopp på att det faktiskt går att göra stora förändringar om man drar åt samma håll, säger John Eliasson.

Två nyckelfigurer som varit centrala för samarbetet på Falkenbergsskolan är förstekocken Catinka Andersson och hemkunskapsläraren Emma Adolfson. Tillsammans med övrig personal och chefer har de satt kostfrågan högt på agendan både praktiskt och teoretiskt förklarar John.
– Jag tyckte de hade så bra personlig kontakt med personal och elever. Kostfrågan är ju något större för oss. Den handlar om att förstå var maten kommer ifrån. Det tror jag har betytt mycket för de resultat vi ser i matsvinnet, säger John.

Vad är du mest imponerad av?
– Tallrikssvinnet är det mest imponerande! Köket jobbar medvetet med matsvinnet rent praktiskt på skolan och matsvinnet per ätande i gram är mellan 7-16 gram. Om man tänker på att en köttbulle väger ungefär 13 gram så är det otroligt lite mat som slängs, säger han.

En stor del av förklaringen tror John går att finna i fokuset på relationer som Catinka Andersson och Emma Adolfsson har haft i sitt arbete. Arbetsprocessen som tillämpats på Falkenbergskolan knyter an till visionen ”tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre” som ska genomsyra alla verksamheter i kommunen.
– Här har man arbetat medvetet kring matsvinn men också med stort fokus på relationer. Vilken relation har man egentligen till eleverna, lärarna och till maten? Att detta ger ett så tydligt resultat gör mig glad. Jag känner en tro för framtiden när jag ser detta, säger John Eliasson.

Publicerad: 2 juni 2021