Viktig information till dig som har en skolbiljett:

Du behöver spara ditt resekort till nästa läsår!
Vi kommer inte längre att dela ut några nya resekort inför läsårsstart till elever som redan har ett kort som används för resor till/ från skolan.

Du som har ett resekort behöver från och med nu spara ditt befintliga kort under
hela din skolgång tills du har avslutat dina gymnasiestudier.
Skolbiljetten är personlig och får inte lånas ut. För att skolbiljetten ska vara giltig
behöver du skriva ditt för- och efternamn, skola och klass på kortets baksida.
Inför nytt läsår, suddar du bort tidigare klass/skola och skriver dit ny klass och
eventuell ny skola.
Skolbiljetten är giltig alla skoldagar under hela läsåret. Biljetten gäller inte
helgdagar, lovdagar eller för resor till och från lovskola.

Endast följande elever klipper isär och slänger sina resekort efter sista skolresan:
• Elever som har avslutat sina studier på gymnasiet.
• Elever som har bytt skola under pågående termin.
• Elever som har bytt till ny skola utanför Kalmar län.

Övriga elever sparar sina resekort inför nytt läsår under hela sin skolgång till och
med gymnasiet.
Om du har tappat eller skadat ditt kort eller har frågor om din skolbiljett, vänder du
dig till personalen på din skola.

Trevlig resa!
Kalmar länstrafik

Publicerad: 24 maj 2021