Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Ny lokalisering läsår 2021/2022

Båda fritidshemsavdelningarna kommer att vara lokaliserade i huvudbyggnaden. Avdelning Falken kommer att hålla till i sina nuvarande lokaler och avdelning Örnen på plan två.

I nuvarande bibliotek/fritidshem kommer musikundervisningen ha sin nya hemvist. Viss musikundervisning kommer fortsättningsvis vara i aulan när klasserna arbetar med ensemblespel och större sångövningar.
Ett elevcafé kommer att etableras i nuvarande bibliotek.
Bibliotekets nya placering blir i hjärtat av skolan på plan två.

/Skolledningen

Publicerad: 24 maj 2021