Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Skärpta restriktioner gällande skollunch år 7-9 från och med 210412

Först en tillönskan om en skön och stärkande påskledighet till alla våra elever. Till er elever som har valt att anmäla er till påsklovsskola så är ni förstås hjärtligt välkomna direkt efter påskhelgen. Våra duktiga lärare är på plats redo att hjälpa till.

Måndag 12 april när vi öppnar upp igen så är det några ytterligare skärpningar i våra lokala restriktioner som vi här vill informera om. En av de platser på skolan som vi är mest sårbara i är vår skolmatsal. Här gäller det att samtliga tar sitt ansvar, tvättar och därefter spritar sina händer innan det är dags att äta skollunch. För att minska trängsel i vår matsal ytterligare och hjälpa våra tappra medarbetare som anstränger sig maximalt i skolköket för att kunna servera våra elever en god skollunch varje dag, behöver vi tveklöst göra mer i förebyggande syfte.

Från och med måndag 210412 gäller skärpta regler för inpassage och ätande av skollunch i vår skolmatsal. Dessa skärpta förhållningsregler gäller specifikt årskurs 7-9. Det är inte längre tillåtet att uppehålla sig direkt i anslutning till dörr för inpassage till skolmatsal. Vi använder gårdsplanen utanför skolmatsalen som uppsamlingsplats. Här skall elever samlas på klassbasis och invänta lärare som äter pedagogisk lunch med specifik klass. Efter att lärare har kollat läge och bordsplacering som gäller, går elever och lärare in för att äta skollunch. Vi behöver minimera trängsel och onödiga kollisioner av elever via in-och utpassage samt se till så att skollunchen blir så bra som det är möjligt för alla våra elever och medarbetare.

Vänligen
Skolledningen

Publicerad: 1 april 2021