Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Inför klassbildning årkurs 7 läsåret 21/22

Publicerad: 18 februari 2021