Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Utfall enkät elever och medarbetare kring distansundervisning år 7-9

Med anledning av att Kalmar kommun beslutade att införa distansundervisning efter julens helger och kastade in elever, lärare och skolledning i ett nytt skolsammanhang, bestämde vi oss på Falkenbergsskolan att fånga chansen och inhämta lite viktig empiri kring utfall hur det gått med genomförandet, undervisningen, tekniken och en mängd andra faktorer för våra involverade elever och medarbetare.

Till våra elever i årskurs 7-9 ställde vi följande fråga:
Hur tycker du som elev att distansundervisningen har fungerat? Därtill bifogades ett öppet kommentarsfält. Glädjande nog fick vi in 246 elevsvar, vilket är en mycket hög svarsfrekvens. 94,3% tyckte att det fungerat bra. Ur den rikliga mängd av kommentarer som eleverna lämnat kan följande nämnas:

Tekniken och undervisningen med våra lärare har fungerat bra
Det har varit lugnt och skönt att få göra skola hemifrån
Svårare med de praktiska ämnena
Vi har varit väl förberedda och allt finns ju i datorn

Till våra medarbetare år 7-9 ställde vi följande frågor:
Vi fick in 18 lärarsvar, vilket är ca 75% svarsfrekvens.

Har du som lärare varit förberedd vad det gäller tekniken och våra digitala verktyg?Har du som lärare känt dig förberedd ur ett pedagogiskt perspektiv?Har infrastruktur och support från skolledningen och IT-pedagog fungerat väl?

Glädjande nog har våra medarbetare känt sig väl förberedda, hjälp och stöttning har fungerat väl under distansundervisningen. Många svarar att dom varit positiva till hur vi på skolan har genomfört uppgiften.


Kalmar 210208
Per-Ola Jacobson
Rektor
Falkenbergsskolan

Publicerad: 8 februari 2021