Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Kommunens skolsköterskor deltar i vaccinationen mot covid-19

Under vårterminen (start v 3) kommer kommunens skolsköterskor att delta i vaccinationen av kommunens personal inom omsorgsnära yrken (prioriterad grupp inom Fas 2).

Bemanningen sker genom ett rullande schema och det innebär att det under vårterminen kan uppstå veckor då det inte finns tillgång till skolsköterska fullt ut. Ingen skola blir utan skolsköterska längre tid än två veckor.

Utbildningsförvaltningen Kalmar kommun

Publicerad: 15 januari 2021