Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Riktad information till elever och vårdnadshavare årskurs 7-9

God fortsättning till er alla. Efter några dagar med distansundervisning och de första gjorda avstämningarna med våra lärare och elever, så finns det anledning att skriva och sammanfatta det som skulle kunna benämnas plus respektive minus so far. Det är angeläget att du som vårdnadshavare tar del av denna information samt stämmer av med ditt barn så att samsyn råder. Det är en prövning, låt oss vara överens om det, men tillsammans så har vi alla förutsättningar att göra det riktigt bra.

Plus
Våra lärare vittnar om att elevnärvaron och aktivitet är god överlag hos våra elever.

Tekniskt fungerar undervisningen väl via våra digitala läromedel samt de applikationer som nyttjas inom bland annat genom Googles applikationer.

Från skolans horisont kan vi rapportera att vi glädjande nog är friska och arbetar på för fullt i vanlig ordning med syfte att hjälpa våra elever framåt i deras kunskapsutveckling.


Viktigt för dig som är vårdnadshavare
Som vårdnadshavare är det oerhört viktigt att du tar dig tiden att prata igenom rådande situation ordentligt med ditt barn. Utgå gärna från den information som rektor tidigare delat med dig och som finns publicerad på skolappen Falkenbergsskolan. Vårdnadshavare frånvaroanmäler sitt barn precis som görs i vanliga fall.

Minus
Elev ansvarar för att logga in på lektion i tid, vara närvarande och följa lärarens instruktioner. Uppgifter som inte redovisas eller avvikelse från lektion betraktas som ogiltig frånvaro och rapporteras.

Som elev är det inte tillåtet att dela ut unika möteskoder till lektion som du fått av din lärare eller bjuda in andra utomstående elever med syfte att förstöra trygghet och studiero för dina kamrater.

Om läraren behöver vidta disciplinära åtgärder så följer vi förstås den arbetsgång som är fastställd i Skollagen.

Summa summarum, de allra flesta av våra elever sköter sitt uppdrag alldeles lysande. Fortsätt med det och var rädda om varandra.

Kalmar 2021-01-12
Per-Ola Jacobson, rektor

Publicerad: 12 januari 2021