Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Lösning av skolluncher 8/1-22/1, årskurs 7-9

Högstadieelever som börjar vårterminen med distansstudier ska erbjudas matlåda som hämtas från närmaste grundskola/valfri skola eller matersättning med 62 kr per dag.

Falkenbergsskolan har i samverkan med skolköket valt att göra på följande sätt för dig som vill hämta matlåda:
Du som elev tittar på matsedeln i skolappen (8/1-22/1)
Du eller din vårdnadshavare ringer till skolköket 0480-453313 torsdag 7/1 eller fredag 8/1 och anmäler vilka dagar du tänker hämta matlåda.
När du ringer är det viktigt att du säger ditt namn och klass.

Du hämtar din lunch vid kökets lastbrygga då din ordinarie lunch är.

Hämtar du lunch på annan skola än Falkenbergsskolan är det viktigt att du själv kollar upp vilken tid du kan hämta din matlåda när du kontaktar köket på din bostadsort. Du anger ditt namn och klass samt att du går på Falkenbergsskolan.

För de elever som inte hämtar ut matlådor eller om du inte hämtar ut varje dag, så kommer det att finnas en länk till en e-tjänst på skolans hemsida där man anmäler vilka dagar man väljer ersättning istället för matlåda.

Här kan vårdnadshavare begära ut ersättning med 62 kr per dag. Det här ska göras i efterhand för hela januari månad.

Kommunen ser också över möjligheten att informera ut om detta via sms.

Telefonnummer skolkök:
Falkenbergsskolan: 0480-453313
Rinkabyholmsskolan: 0480-452143
Trekantenskolan: 0480-452113
Barkestorpsskolan: 0480-452005
Funkaboskolan: 0480-453215
Lindsdalsskolan: 0480-452333
Kalmarsundsskolan: 0480-453113

Publicerad: 5 januari 2021