Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Till våra elever och vårdnadshavare årskurs 7-9

Sent i eftermiddags fredag 18 december kommuniceras i media att kommunstyrelsens ordförande Johan Persson vidtar nya förstärkta lokala åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i regionen, vilket bl a innebär att samtliga grundskolor i Kalmar kommun årskurs 7-9 ska bedriva distansundervisning för den elevgrupp som berörs fram till och med 22 januari 2021.

  • Det innebär konkret för dig som är elev följande:
    Fastställt schema gäller men du kommer att genomföra samtliga dina lektioner digitalt under ledning av dina undervisande lärare. Allt nödvändigt material som du behöver finns samlat i Google Classroom i respektive ämne vid terminsstart.
  • Som elev behöver du ha koll på din skolakalmarmail dagligen.
  • För dig som har lämnat kvar din dator i elevskåpet ska denna hämtas under måndagen den 4 januari eller tisdag 5 januari. Entrédörr i glashuset är öppen och skolledningen är på plats klockan 08.30-14.30.
  • Under den tid som gäller fram till och med 22 januari är din skolgång förflyttad till ditt hem, men du har samma skyldighet att delta i skolarbetet och vara skolnärvarande under varje lektion.
  • Liksom tidigare har vårdnadshavare skyldighet att frånvaroanmäla utifrån de rutiner som gäller.
  • Till frågan om skollunch får vi återkomma när fullödig info finns att dela. Innan jul har vi inte den kommungemensamma info som måste till.
  • Falkenbergsskolan är långt framme när det gäller att snabbt kunna växla över till distansbaserad digital undervisning. Det är avgörande att våra lektionsförberedelser, genomgångar och övrig dokumentation som gäller din undervisning finns samlad i Google Classroom.
  • Det blir absolut en prövning för oss alla vårdnadshavare, elever och skolans medarbetare men vi måste klara oss igenom det nuläge som är rådande och det är min förhoppning som rektor att vi ska lyckas bra, tillsammans.

Kalmar dag som ovan
Per-Ola Jacobson
Rektor

Publicerad: 22 december 2020