Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Förändringar inför vårterminen lågstadiet/fritids 2021

Här kommer information kring de förändringar som kommer att gälla från och med nästa termin.

Oscar Borg är tillbaka efter sin föräldraledighet. Amanda Georgsson avslutar därmed sitt vikariat på skolan och vi säger tack för hennes insats och lycka till på nya uppdrag. Linda Sennefjord kommer under vårterminen ersätta Christel Ringdahl i år 1 och bli lärare i klassen tillsammans med Mikaela Eriksson. Linda kommer således inte vara på fritids under vårterminen. Christel kommer att återgå till sin tjänst som speciallärare på lågstadiet. Christel arbetar inte hela veckan pga av studier, det innebär att andra lärare/speciallärare kommer att bistå stadiet.

Bemanning på Falkens fritids under våren 2021 är följande: Oscar Borg, David Olivares, Eva Mårtensson, Eva Uppeland, Inger Aronsson och Mats Olander. Bemanningen på Örnen - Henric Jennersjö och Marie Kolberg.

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Till sist - höstterminen sista skoldag är fredagen den 18 december och vårterminen startar fredagen den 8 januari.

Med vänliga hälsningar,

Henric Hansson, Biträdande rektor Falkenbergsskolan

Publicerad: 14 december 2020