Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Information från skolledningen

Falkenbergsskolan har fått ta del av pengar till förstärkning av utrustningsdepåer. Vi har fått 66 000kr till vår skola som kommer vara till stor hjälp för att införskaffa cyklar, hjälmar, regnkläder med mera till fritids och friluftsliv.

"I Utbildningspolitiskt program för 2021 har Utbildningsnämnden avsatt 250 000 kr i syfte att förstärka grundskolorna utrustningsdepåer:
• Covid-19 kan medföra en konsekvens med högre andel barn från hem med sämre ekonomiska förutsättningar.
• Skolan är och ska vara kostnadsfri med det finns aktiviteter i skolan som underlättas om barn och elever äger viss utrustning, t ex cyklar.
• Idag har skolorna utrustningsdepåer för utlåning till elever som saknar den utrustning som krävs vid vissa typer av aktiviteter.
• Nämnden vill att skolorna förstärker sina utrustningsdepåer ytterligare och på så sätt även fortsättningsvis har möjlighet att variera undervisningen och göra utflykter i samma utsträckning som före pandemin "

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ --
Åtgärder i matsalen:
From v 48 kommer vi att glesa ut platser i matsalen ytterligare på grund av rådande pandemi.
Vi kommer låta elever i år 7-9 äta i klassrum 1 ggr/ vecka.
Eleverna kommer att få varsin matlåda med lunch, dryck, bestick och frukt som de äter tillsammans med sin lärare i ett klassrum.

Publicerad: 24 november 2020