Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Trafiksituationen Falkenbergsskolan

Det är väldigt viktigt att skyltning och hastighetsbegränsningar följs vid hämtning och lämning vid skolan. Extra viktigt är det att tänka på säkerheten vid skolans nya entré eftersom det är många små barn som hämtas och lämnas där.

Diskussion pågår med ansvarig förvaltning kring trafiksäkerheten och ev återfärder som behöver göras.

Publicerad: 10 november 2020