Riktad info till dig som är förälder på högstadiet

Alltsedan skolstart i augusti har vi haft ett antal större festligheter i Kalmar med omnejd där ungdomar från grundskolans senare årskurser samt gymnasiet sammanstrålar för s k festligheter. Enligt rapporter på plats från våra samverkande kontakter har det funnits gott om alkohol och narkotika på plats. Om några av dessa arrangemang har ni alla kunnat läsa mer om i media. Överlag vet vi som vill veta att det inte råder brist på varken alkohol eller narkotika som omsätts på flera centrala platser i vår stad. Langning till minderåriga och försäljning av diverse preparat är på en nivå som är direkt alarmerande. Jag kan bara hoppas att vi alla spanar i våra respektive områden och hjälps åt för våra ungdomars bästa.
Som förälder är du förstås otroligt viktig i dina dagliga samtal med dina ungdomar. Vi är på tårna i vårt dagliga arbete och tillsammans kan vi göra skillnad. Om du har frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig. Jag nås enklast på
per-ola.jacobson@skolakalmar.se

Vänligen
Per-Ola Jacobson
Rektor
200923

Publicerad: 23 september 2020