Info från KLT

På grund av den mänskliga faktorn kommer det finnas elever som saknar både tillfälligt färdbevis och skolbiljett under vecka 34 och 35 (17 – 28 augusti).

Skolungdomar som är berättigade till resa till/från skolan får åka med Kalmar länstrafik utan uppvisande av biljett till och med den 28 augusti. Detta på grund av en miss i beställningen från Kalmar länstrafik.

Från och med den 31 augusti ska elever uppvisa ett giltigt färdbevis (tillfälligt färdbevis eller skolbiljett) för resa med Kalmar länstrafik.

Information har skickats ut till länets kommuner, trafikföretag som kör på uppdrag av Kalmar länstrafik samt biljettkontrollanter i Kalmar län.

 

Med vänliga hälsningar,
LINUS ÅSBERG
Kommunikatör

Region Kalmar län
Kalmar länstrafik
Box 54, 579 22 Högsby
010 – 21 21 076
073 – 39 54 160
linus.asberg@regionkalmar.se
kalmarlanstrafik.se

Publicerad: 19 augusti 2020