Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

PRAO

Förvaltningen har beslutat att ingen PRAO genomförs under vårterminen-20.

Förvaltningscheferna hänvisar till Coronasmittan samt att skoltid kommer behöva användas för att elever ska ges möjlighet att ta igen undervisning som inte kunnat genomföras fullt ut på grund av rådande omständigheter.

Vi är ledsna för alla de elever som trots allt lyckades ordna en egen plats men tänker att det är för stor osäkerhet att lyckas få ut alla elever och att vi inte vet om varken elever eller handledare lyckas hålla sig friska. Vi hoppas dock att eleverna kan gå ut under höstterminen istället och det är viktigt att det finns en dialog med handledaren och eleven om man har ordnat platsen själv.
Med platserna i Samverka sköter vi kommunikationen.

Vi håller tummarna att praon kan genomföras i höst istället.

Publicerad: 6 april 2020