Föräldraråd 200325

Välkomna till föräldrarådet

Datum och tid: Onsdagen den 25 mars kl.18.00-19.30
Plats: Falkenbergsskolans personalrum

Dagordning:
§1 Föregående protokoll
§2 Information från skolledningen
§3 Frågor från föräldrarådets representanter
§4 Nästa möte
§5 Övrigt

Hjärtligt välkomna!
Henric & Per-Ola

Publicerad: 21 februari 2020