Föräldraråd 191211

Välkommen till Falkenbergsskolans föräldraråd 191211

Plats: Personalrummet
Tid: Kl 18.00-19.30
§1 Föregående protokoll
§2 Information från skolledningen
§4 Frågor från föräldrarådets representanter
§5 Nästa möte
§6 Övrigt

Hjärtligt välkomna!
Henric & Per-Ola

Publicerad: 25 november 2019