Skolinspektionens skolenkät

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets "Välja Skola".

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/ skolinspektionen/vh/XPU7Xqlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen. se/skolenkatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ange koden XPU7Xq.


Senast uppdaterad: 26 november 2019
Publicerad: 4 november 2019