Samverkansavtal för att tillsammans arbeta förebyggande och hälsofrämjande gällande barn-och ungdomars psykiska ohälsa mellan Falkenbergsskolan och Frälsningsarmén i Kalmar

Ett av skolans viktigaste uppdrag förutom just kunskapsuppdraget, är att förbereda våra barn-och ungdomar för vidare studier, arbetslivet och livet i stort. Det är ett stort och viktigt uppdrag inte minst utifrån den hårda verklighet som även inkluderar de många som av olika skäl inte mår bra i sina unga liv. Att den psykiska ohälsan växer lavinartat, inte minst bland unga människor i Sverige, är en utveckling som måste vändas och här behöver alla hjälpande krafter varandras insatser. Vikten av ett grundmurat förebyggande och hälsofrämjande arbete kan inte nog betonas.

I skolans värld behöver vi vara vuxna och närvarande i våra barn-och ungdomars värld. Utifrån den höga arbetsbelastning som ytterst är vår vardag, är vi tacksamma för att finna en hjälpande hand som frivilligt är beredd att rycka in och hjälpa oss till en ännu högre grad av vuxennärvaro ute i våra korridorer samt på vår skolgård. Under läsåret 2019/20 har vi fått en första möjlighet att som skola samverka med Frälsningsarmén och socialpedagog Fredrik Ringbäck syftande till att tillsammans förstärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet mot psykisk ohälsa bland unga i Kalmar.
Som organisation präglas Frälsningsarmén historiskt av en stark social prägel och med ett hjärta för utsatta grupper i samhället. Frälsningsarmén har nu till hösten 2019 valt att göra en nysatsning av sitt sociala arbete i Kalmar med särskild inriktning mot ungdomar (psykisk ohälsa).

Fredrik Ringbäck, socialpedagog:
Vi vill arbeta förebyggande mot ungdomar och vår tanke är att vi ska finnas på en högstadieskola i Kalmar för att genom vår närvaro i korridorerna kunna utgöra ett extra stöd och en trygghet för eleverna. Detta då vi med ett par extra ögon kan se och trygga upp i olika situationer samt fungera som ett vuxenstöd och samarbeta med övrig skolpersonal.

Per-Ola Jacobson, rektor:
Med flerårig erfarenhet av att som socialpedagog arbeta i skolans värld och utifrån det varumärke som ytterst är signifikativt med Frälsningsarmén, är det min förhoppning att Fredrik Ringbäck med kollega kommer att tillföra ytterligare vuxenstöd ute i våra skolmiljöer tillsammans med våra elever och skolpersonal. Det är vårt gemensamma intresse att vara med och vända en negativ utveckling som är förödande för allt flera unga människor som förenas i detta samarbete.

Fredrik och kollega kommer vara på plats två halvdagar på skolan med start under senare delen av oktober. Dom bär sina klassiska röda jackor med texten Vuxenstöd väl synligt. Naturligtvis är insatsen som görs i samverkan med Falkenbergsskolan helt befriad från konfessionella inslag.

Publicerad: 11 oktober 2019