Ordningsregler och trivsel på Falkenbergsskolan

Elever och föräldrar hälsas hjärtligt välkomna åter till ett nytt läsår. Vi är många som kämpar för att så smidigt som möjligt kunna flytta in i våra nybyggda härliga lokaler för skola och fritidshem. Det är absolut påfrestande för både elever och medarbetare, men vi hjälps åt och räknar dagarna tills det skall vara helt klart och alla är på plats.

Till dig som är elev vill jag skriva några extra rader som handlar om vår skolmatsal och hur vi behöver hjälpas åt att hålla en av skoldagens viktigaste stunder så bra som möjligt för alla. Vår personal som arbetar i skolköket serverar varje dag ca 600 portioner mat och är måna om att erbjuda dig som är elev en varierad och näringsrik skollunch. Vår gemensamma arbetsmiljö kräver att vi hjälps åt och arbetar tillsammans för att stärka trivselfaktorer och ökar den goda stämningen när vi äter skollunch.
Du som äter i vår skolmatsal måste ta ett stort eget ansvar, hjälpa till att hålla nere den alldeles för höga ljudvolymen som är rådande, visa hänsyn och hjälpa till att se till så att bord och stolar lämnas i god ordning. Borden skall torkas av och du behöver lyssna in de instruktioner som du får av de medarbetare på skolan som äter pedagogisk lunch med dig och dina kamrater. Skolans ordningsregler gäller oss alla, elever som vuxna. Vi måste återigen bli den bästa skolan på att minska matsvinn och hushålla maximalt med våra resurser. Terminsstart har dessvärre visat att det återigen slängs alldeles för mycket mat i skolan. Det är absolut inte hållbart. Här har alla ni elever en stor insats att göra: ta gärna för dig av den goda maten som serveras i skolmatsalen men kasta inte mat och visa respekt för att att våra resurser inte är oändliga.

Till dig som är förälder är jag tacksam om ni talar med era barn-och ungdomar i dessa frågor som är gemensamma och viktiga för oss alla som går i skolan och arbetar på Falkenbergsskolan.

Per-Ola Jacobson
Rektor

Publicerad: 18 september 2019