Föräldraråd 25/9

Inbjudan till Falkenbergsskolans föräldraråd

Datum och tid: Onsdag den 25 september kl.18.00-19.30
Plats: Falkenbergsskolans personalrum
Dagordning:
§1 Föregående protokoll
§2 Val av sekreterare
§3 Information från rektor
§4 Frågor från föräldrarådets representanter
§5 Nästa möte
§6 Övrigt

Hjärtligt välkomna!
Henric och Per-Ola

Publicerad: 4 september 2019