Skolavslutning Falkenbergsskolan

Skolavslutning 14 juni i aulan

Kl. 08:20-09:15 åk 9 (springer ut från glasentrèn kl. 09:45)
Kl. 09:40-10:20 fsk-åk 3
Kl. 10:40-11:20 åk 7-8
Kl. 11:20-12:15 åk 4-6

Publicerad: 24 maj 2019