Föräldraråd 190508

Dagordning Föräldraråd Falkenbergsskolan 190508

Plats: Personalrummet
Tid: Kl 18:00-19:30

§1 Föregående protokoll
§2 Val av sekreterare
§3 Information från rektor
§4 Frågor från föräldrarådets representanter
§5 Nästa möte
§6 Övrigt

Hjärtligt välkomna!
Katja & Per-Ola

Publicerad: 25 april 2019