Pausrum på S:t Johannes

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är ett av skolans absolut viktigaste arbete, men det kan vara ensamt då samverkan idag är svår att få till stånd och det handlar förstås om nyckelordet tid. Förutom tid finns ett ännu viktigare ord och det är engagemang. Två bristvaror i vår samtid.
Jag är glad att få välkomna ett initiativ från S:t Johannes församling som under våren öppnar upp sitt församlingshem för våra elever på högstadiet.

16/4-4/6 är vårt församlingshem på nedre botten öppen varje tisdag mellan kl 09:30-10:30 ( utom 23/4 då det är påsklov). Hit kan elever komma under rasten bara för att vila en stund, sitta ner i en lugn miljö innan nästa lektion börjar.
Vi kommer att öppna dörren som ligger bakom skolan mitt emot slöjdsalen ,vi sätter upp en skylt som det står pausrum på. Johanna eller/och Annika kommer att vara där om det är någon som vill prata.

Välkomna!
Vänliga hälsningar Annika och Johanna
Diakoniassistent och präst i Johanneskyrkan

johanna.hafstad@svenskakyrkan.se
annika.s.johansson@svenskakyrkan.se

Publicerad: 5 april 2019