Ombyggnation


Hej alla föräldrar, barn och ungdomar!
Nu går byggprocessen på vår skola in i ett läge där mer frekventa störande inslag kommer att finnas under skoldagen. Därför omlokaliseras undervisningen vid behov, främst inom år 4-6, till närliggande lokaler på skolan. Salar och utrymmen i anslutning till skolans bibliotek kommer att användas, men även lokaler uppe i huvudbyggnaden. Mer detaljerad info kommer.
Vi gör allt vi kan tillsammans med byggledningen för att minimera negativ påverkan på undervisningen, men helt friktionsfritt blir det inte.
Frågor och/eller synpunkter besvaras av skolledningen.
Vänligen
Katja & Per-Ola

Publicerad: 18 januari 2019