Föräldraråd

Onsdag 23 jan -19 kl. 18:00-19:30 är det föräldraråd i Falkenbergsskolans personalrum.

Dagordning

§1 Föregående protokoll

§2 Val av sekreterare

§3 Info från rektor, aktuellt om byggnationen, kompetensutveckling Falkenbergsskolan, elev och brukarenkäten, trygga elever och det systematiska relationsskapande arbetet mellan lärare-elever och vårdnadshavare

§4 Frågor från föräldrådet

§5 Nästa möte

§6 Övrigt

/Per-Ola och Katja hälsar välkomna!

Publicerad: 17 januari 2019