Samverkan Kalmar Södra IF och Falkenbergsskolan kring rörelse, idrott och välbefinnande för
barn och ungdomar

Idrott, hälsa och välbefinnande är ett av fyra fokusområden på Falkenbergsskolan. Utifrån ett F-9 perspektiv arbetar vi för att våra elever ska utvecklas maximalt mot god måluppfyllelse och vara väl förberedda för kommande studier, arbetslivet och livet i stort.

God måluppfyllelse på Falkenbergsskolan handlar om kunskap, social utveckling och det egna välmåendet i relation till gott kamratskap under
skolåren. Falkenbergsskolan månar även om samverkan med närsamhället, föreningslivet och arbetslivet.

Falkenbergsskolan ser flera viktiga synergieffekter av att inleda ett samarbete med Kalmar Södra IF kring rörelse, idrott och välbefinnande för barn och ungdomar. Inom ramen för elevens val är det vår förhoppning att kunna fortsätta erbjuda innehållsmässigt bra kvalitativa (livsstilsrelaterade) erbjudanden som riktas till våra elever. Här finns en fortsatt satsning på fotboll för våra elever i högstadiet, men som
från och med augusti 2017 även kommer erbjudas elever inom år 4-6. I nästa steg vill vi tillsammans utveckla samarbetet och erbjuda fler aktiviteter som fokuserar rörelse, idrott och välbefinnande för våra elever under skoldagen. Här finns enormt många samverkansvinster främst för våra elever, men naturligtvis även för skola och förening.

Kalmar Södra IF erbjuder verksamhet för pojkar, flickor och funktionshindrade, i fotboll, rugby och innebandy. Som förening erbjuder vi glädje och utveckling för alla som deltar. Vi vill få människor att växa såväl på plan som utanför. Hos oss ska alla få chansen att uppleva glädjen med lagidrott oavsett om man bara vill spela med sina kompisar, eller satsa mot eliten i sin idrott. Vi planerar och organiserar
vår verksamhet så att barn och ungdomar ska kunna hålla på flera olika idrotter längre upp i åldrarna. Vi ser en samverkan med Falkenbergsskolan som en bra inkörsport till lagidrott för killar och tjejer som ej testat på det tidigare. Vidare ser vi ett samarbetet med skolan som ett bra komplement i vårt befintliga arbete kring trygghet, integration och internationalisering.

Vi står för:

Utbildade ledare.

 • Alla ledare i föreningen erbjuds fortlöpande att kostnadsfritt utbilda sig inom barn- och ungdomsidrottens alla områden. Ambitionen är att vi ska ha välutbildade ledare, och därmed välutbildade spelare. Vi rekommenderar max 8 spelare per ledare.
 • Våra aktiviteter genomsyras av glädje och kamratskap.
 • I vår förening ska det finnas plats för ungdomar som vill spela fotboll oavsett nivå, talang eller ambition.
 • Individuell utveckling och skapande av lagkänsla ska gå hand i hand.

Respekt och Stolthet

 • Vi uppträder alltid med respekt mot domare, medspelare, motståndare och deras anhöriga.
 • Både spelare och deras föräldrar respekterar föreningens ledare, genom att acceptera deras beslut och värdesätter deras insats för spelare och förening
 • Vi ska stå för "fair play".
 • I vår förening bidrar spelare, ledare och föräldrar till att skapa stolthet och att aktivt och ansvarsfullt framföra sina idéer och förbättringsförslag.
 • Vår stolthet bygger på oss själva. Spelare, ledare och föräldrar, ska vara goda föredömen och tar alltid ansvar för vårt eget agerande och beteende.

Delaktighet och Socialt ansvar

 • I vår förening finns det alltid plats för de som vill bidra med en personlig insats eller med sitt engagemang.
 • Vi strävar alltid efter öppenhet och dialog i frågor som kan bidra till en bättre verksamhet.
 • Vi ska sträva efter bra samverkan med andra föreningar, skola och kommun.
 • Vi sätter alltid barnens och ungdomarnas bästa först, framför allt när det gäller trygghet och säkerhet.
 • Vi har nolltolerans när det gäller kränkningar, diskriminering, droger, mobbning och fysiskt våld.
Publicerad: 30 augusti 2017