Falkenbergsskolan arrangerar “Camp Kalmar” våren 2018

Falkenbergsskolan har under flera år varit en aktiv part i olika utbytesprojekt inom Erasmus+ tillsammans med flera skolor i våra europeiska grannländer kring södra Östersjön.

Under 2017 deltar 41 elever från vår skola i olika projekt. Med glädje konstateras att Falkenbergsskolan lyckats få sin ansökan beviljad om att under våren 2018 få arrangera “Camp Kalmar”. Skolor i Danmark, Polen, Lettland, Litauen och Sverige är involverade. Utbytesprojektet “ Camp Kalmar” arrangeras 25 maj - 1 juni 2018.

“Camp Kalmar” är en del av samarbetet “Exchanges for All”, som totalt involverar 15 skolor kring södra Östersjön. Centralt i projektet är att använda informella verktyg med syfte att öka inlärnings- ochstudiemotivationen hos skolungdomar som är 14 år.

“Camp Kalmar” kommer i hög grad att använda konstnärliga workshops( musik, dans, cirkus etc) som ett ingångssätt för att involvera deltagande elever i projektet. Sammantaget blir det en arena där elever utifrån olika nivåer, behov och förutsättningar ges premisser att aktivt och enklare involvera sig själva i
arbetet, såväl studiemotiverade elever som elever med lägre studiemotivation till skolarbetet i dagsläget.

Tillsammans väver vi ihop alla delar av projektet under temat “Stop Climate Changes”, något som berör alla involverade parter då det handlar om allas vår gemensamma framtid - och en given gemensam nämnare: Östersjön och dess överlevnad. Metodiskt arbetar vi konstnärligt(praktiskt) och till exempel i
grupparbeten, brainstormning och med diverse presentationer(teoretiskt).

För mer info vänligen kontakta

Senast uppdaterad: 26 september 2017
Publicerad: 30 augusti 2017