Make music matter

Make music matter är ett nationellt skolprojekt som ger eleverna nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg och utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Make music matter erbjuder också kompetensutveckling för musiklärare, dels genom Musiklärarkonvent Make music matter den 13-14/9 i Växjö, dels via webben (makemusicmatter.se). Make music matter startar i september och pågår under hela höstterminen 2017.

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap och gymnasieskolan Academy of Music and Business som är en spetsutbildning i musik och entreprenörskap.

Senast uppdaterad: 26 september 2017
Publicerad: 29 augusti 2017