Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Resultat och metoder

Resultat och uppföljning på Esplanadskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor