Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Resultat och metoder

Resultat och uppföljning på Esplanadskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor