Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Skolskjuts på Esplanadskolan

Hur man som elev tar sig till Esplanadskolan bestäms i samråd med dig som elev, personal och rektor på Esplanadskolan samt hemmet.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på esplanadskolan

Fritidsgård på Esplanadskolan

Esplanadskolans fritidsgård ligger i skolans källarplan

Lektionsschema för elever på Esplanadskolan

Elevernas scheman är individuella

Läsårstider på Esplanadskolan

Esplanadskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämnd

Vår matsedel på Esplanadskolan

Vi erbjuder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak ekologiska och närproducerade råvaror

Prov och läxor på Esplanadskolan

På Esplanadskolan bestäms och genomförs prov och läxor individuellt för varje elev

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Esplanadsskolanskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Dokument och blanketter på Esplanadsskolan

Dokument och blanketter för Esplanadskolan

Betygsättning på Esplanadskolan

Betygsättning på Esplanadskolan

Senast uppdaterad: 18 maj 2021
Publicerad: 11 januari 2021