Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Kontakta Esplanadskolan

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Fler sidor inom om esplanadskolan

Förväntningar på Esplanadskolan

På Esplanadskolan har vi förväntningar både på elever, på oss själva som jobbar på skolan samt på hemmet

Välkommen till Esplanadskolan

Målgrupp är elever som av en eller annan anledning är i behov av en annan skolmiljö än vad ordinarie hemskola kan e...

Senast uppdaterad: 18 februari 2021
Publicerad: 11 januari 2021