Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Om Esplanadskolan

Esplanadskolan ligger i hjärtat av Kalmar, på Esplanaden i en vacker gammal byggnad. De elever som går på skolan, gör det av olika anledningar, men gör det för att få vara i ett mindre sammanhang.

Förväntningar på Esplanadskolan

På Esplanadskolan har vi förväntningar både på elever, på oss själva som jobbar på skolan samt på hemmet

Kontakta Esplanadskolan

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar

Välkommen till Esplanadskolan

Målgrupp är elever som av en eller annan anledning är i behov av en annan skolmiljö än vad ordinarie hemskola kan e...