Läsårstider på Esplanadskolan

Esplanadskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämnd. Utöver de gemensamt satta studiedagarna sätts två egna, vilka bestäms enskilt på skolan.

Läsår 2021/2022


Hösttermin 23 augusti - 22 december

  • Studiedag 20 september
  • Halv studiedag 5 oktober
  • Höstlov 1 november - 5 november

Vårtermin 11 januari - 17 juni

  • Studiedag 11 - 12 januari (terminen startar 13 januari)
  • Sportlov 21 februari - 25 februari
  • Studiedag 18 mars
  • Studiedag 21 mars
  • Påsklov 19 april - 22 april
  • Lovdag 27 maj

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på esplanadskolan

Fritidsgård på Esplanadskolan

Esplanadskolans fritidsgård ligger i skolans källarplan

Lektionsschema för elever på Esplanadskolan

Elevernas scheman är individuella

Vår matsedel på Esplanadskolan

Vi erbjuder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak ekologiska och närproducerade råvaror

Prov och läxor på Esplanadskolan

På Esplanadskolan bestäms och genomförs prov och läxor individuellt för varje elev

Skolskjuts på Esplanadskolan

Skolskjuts innebär taxi, buss eller att man själv som elev tar sig till skolan

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Esplanadskolan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Dokument och blanketter på Esplanadskolan

Dokument och blanketter för Esplanadskolan

Betygsättning på Esplanadskolan

Betygsättning på Esplanadskolan

Senast uppdaterad: 15 september 2021
Publicerad: 11 januari 2021