Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Läsårstider

Lektionsscheman för alla elever

Läsårstider

Esplanadskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämd. Utöver de gemensamt satta studiedagarna sätts två egna, vilka bestäms enskilt på skolan.

Läsår 2020/2021

Hösttermin 18 augusti - 18 december

  • Studiedag 17 september
  • Höstlov 26 oktober - 30 oktober

Vårtermin 7 januari - 11 juni

  • Sportlov 22 februari - 26 februari
  • Studiedag 15 mars
  • Påsklov 6 april - 9 april
  • Lov 14 maj

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på esplanadskolan

Inloggning vårdnadshavare på Esplanadskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Esplanadskolan

Information om läxor och prov

Sjukanmälan på Esplanadskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020
Publicerad: 22 november 2017