Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förväntningar

Ordningsregler på Dörbyskolan

På Dörbyskolan:

  • visar vi hänsyn till varandra
  • bryr vi oss om varandra
  • använder vi ett vårdat språk
  • jobbar vi lugnt i klassrummet
  • passar vi tider
  • är vi rädda om varandras saker
  • använder vi inte mobiltelefoner eller annan teknisk utrustning under skoltid om inte ansvarig personal bestämt annat
  • får vi inte retas, knuffas, sparkas eller slåss.

Om ordningsreglerna inte följs har lärare uppdrag att kontakta vårdnadshavare.

Fler sidor inom välkommen till dörbyskolan

Kontakta Dörbyskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Dörbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Dörbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Skolan och dess omgivning på Dörbyskolan

Dörbyskolans omgivning och lokaler

Välkommen till Dörbyskolan

Välkommen till Dörbyskolan

Publicerad: 28 oktober 2020