Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Skolan har en trygghetsgrupp där det finns resurspedagog och lärare och gruppen leds av trygghetssamordnare tillika förstelärare i svenska som andraspråk. Trygghetsgruppen följer upp, utvärderar och analyserar skolans trygghetsarbete. Vidare utgör gruppen ett viktigt stöd till personal kring motverkandet av eventuell diskriminering och kränkande behandling.

I Dörbyskolans trygghetsgrupp ingår Karin Rofors, Ann Kinnander, Emil Ros och Miriam Darwiche.

Fotografering i skolan på Dörbyskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Dörbyskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Dörbyskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Dörbyskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...