Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Elevhälsa på Dörbyskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Skolan har ett elevhälsateam, EHT, där skolsköterska, skolkurator, specialpedagogisk samordnare, trygghetssamordnare, rektor och biträdande rektor ingår.

Elevhälsateamet arbetar såväl på grupp- som individnivå i elevärenden. Elevhälsateamet träffas en gång i veckan. Elevhälsateamet säkerställer och följer upp beslut om särskilt stöd.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på dörbyskolan

Trygghet och säkerhet på Dörbyskolan

Dörbyskolans arbete med trygghet och säkerhet. Trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Publicerad: 23 maj 2017