Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Stöd, hälsa och trygghet på Dörbyskolan

En viktig del i vårt uppdrag är att främja ett tryggt klimat och erbjuda barnen den hjälp och det stöd de behöver för att må bra i skolan och klara av skolarbetet.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Dörbyskolan

Sekretess i skolan

Hur vi hanterar känsliga ärenden

Fotografering i skola och förskola

Gällande fotografering i skolan

Trygghet och säkerhet på Dörbyskolan

Dörbyskolans arbete med trygghet och säkerhet. Trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Dörbyskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Elevhälsa på Dörbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Dörbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser