Förväntningar

Ordningsregler på Dörbyskolan

På Dörbyskolan:

  • visar vi hänsyn till varandra
  • bryr vi oss om varandra
  • använder vi ett vårdat språk
  • jobbar vi lugnt i klassrummet
  • passar vi tider
  • är vi rädda om varandras saker
  • använder vi inte mobiltelefoner eller annan teknisk utrustning under skoltid om inte ansvarig personal bestämt annat
  • får vi inte retas, knuffas, sparkas eller slåss.

Om ordningsreglerna inte följs har lärare uppdrag att kontakta vårdnadshavare.

Fler sidor inom resultat och metoder på dörbyskolan

Modersmål, hemspråk på Dörbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Dörbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Senast uppdaterad: 30 november 2017
Publicerad: 23 maj 2017