Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Resultat och metoder på Dörbyskolan

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Modersmål, hemspråk på Dörbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Dörbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor