Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Välkommen till Dörbyskolan

På Dörbyskolan finns fem arbetslag, ett för förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, och för fritidshemmen samt ett resursarbetslag med personal som har specialkompetenser så som specialpedagoger.

De olika kompetenserna i arbetslagen samarbetar över arbetslagsgränserna för att ge varje barn och elev de bästa förutsättningarna för att nå så långt som möjligt
i sin kunskapsutveckling. Förutom dessa resurser finns på skolan även kurator,
skolsköterska och IT-pedagog.

På Dörbyskolan satsar vi på god tillgång till digital teknik och alla våra elever har tillgång till en dator. Tekniken möjliggör ett lärande som är öppet mot samhället och omvälden. Den underlättar och gör undervisningen mer interaktiv samt stimulerar till kreativitet, lust och nyfikenhet för ökad måluppfyllelse.

All personal på Dörbyskolan har som uppdrag att arbeta för att varje elev känner sig sedd som individ och inkluderad i en grupp. På Dörbyskolan finns god tillgång till resurser för att eleverna ska öka sin förmåga att fungera i relation till andra människor och nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Utöver det kompletterar vi vår undervisning med utomhuspedagogik i förskoleklass, fritidshem och skola.

Fler sidor inom om dörbyskolan

Förväntningar på Dörbyskolan

Dörbyskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Kontakta Dörbyskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Dörbyskolan

Dörbyskolans omgivning och lokaler

Publicerad: 28 oktober 2020