Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Kommungemensamma läsårstider, lov- och studiedagar

Skolspecifika lov- och studiedagar ht 2018 och vt 2019

Dessa lov- och studiedagar gäller för Dörbyskolan och är ett tillägg till de kommungemensamma, se länken ovan.

Vårterminen 2020

  • 8 januari (studiedag)
  • 16-17 mars (studiedagar)
  • 11 maj (studiedag)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på dörbyskolan

Förväntningar på Dörbyskolan

Dörbyskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Inloggning vårdnadshavare på Dörbyskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Dörbyskolan

Information om fokustid och nationella prov på Dörbyskolan

Sjukanmälan på Dörbyskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 4 mars 2020
Publicerad: 23 maj 2017