Förväntningar

Ordningsregler på Dörbyskolan

På Dörbyskolan:

  • visar vi hänsyn till varandra
  • bryr vi oss om varandra
  • använder vi ett vårdat språk
  • jobbar vi lugnt i klassrummet
  • passar vi tider
  • är vi rädda om varandras saker
  • använder vi inte mobiltelefoner eller annan teknisk utrustning under skoltid om inte ansvarig personal bestämt annat
  • får vi inte retas, knuffas, sparkas eller slåss.

Om ordningsreglerna inte följs har lärare uppdrag att kontakta vårdnadshavare.

Digitalt förhållningssätt på Dörbyskolan

Nedan följer det policydokument som beskriver hur vi arbetar med de digitala ytorna, hur man beter sig och hur man handskas med digitala verktyg:

Förhållningssätt för användning av digitala verktyg på Dörbyskolanpdf

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på dörbyskolan

Inloggning vårdnadshavare på Dörbyskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Dörbyskolan

Information om Dörbyskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Dörbyskolan

Information om fokustid och nationella prov på Dörbyskolan

Sjukanmälan på Dörbyskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 5 mars 2020
Publicerad: 23 maj 2017