Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vårdnadshavarenkät

Nu är det dags för dig som vårdnadshavare att ge din syn på det jobb vi lägger ner för att ditt barn ska trivas och få en bra skolgång i den skola du har valt. Under v. 3-9 ombeds du att fylla i vårdnadshavarenkäten via den länk du har fått från ditt barns mentor. Om du inte hittar länken hör av dig till ditt barns lärare.

Publicerad: 15 januari 2021