Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Vårdnadshavarenkät

Nu är det dags för dig som vårdnadshavare att ge din syn på det jobb vi lägger ner för att ditt barn ska trivas och få en bra skolgång i den skola du har valt. Under v. 3-9 ombeds du att fylla i vårdnadshavarenkäten via den länk du har fått från ditt barns mentor. Om du inte hittar länken hör av dig till ditt barns lärare.

Publicerad: 15 januari 2021