Skolavslutning

Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer är att vi i skolan ska genomföra skolavslutning på ett sådant sätt att den sociala distanseringen fungerar utifrån de krav som råder i samhället. Det innebär att vi inte samlar fler människor i skolans lokaler eller på skolgården än vi nödvändigtvis behöver.

På Dörbyskolan kommer vi att hålla klassvisa avslutningar med eleverna, utan vårdnadshavares eller andra besökares medverkan. Lärare och elever kommer att planera innehållet för dagen och ha avslutning tillsammans. Mer information kommer i veckobreven.

Publicerad: 15 april 2020